Найбільш читанеКарта сайту

Управління освіти адміністрації Комінтернівського району Харківської міської ради

Теги: Комінтернівський

   Комінтернівський район міста Харкова в системі освітнього мегаполісу зберігає своєрідність та неповторність власної освітньої моделі, створеної на основі значного досвіду та інноваційних пошуків.

 

Офіційний сайт управління освіти адміністрації Комінтернівського району Харківської міської ради   

kominternovskiy-ruo.edu.kh.ua

                                       

Керівний склад управління освіти адміністрації Комінтернівського району Харківської міської ради :
Пилаєва Тетяна Вячеславівна – начальник управління освіти;

Чернігівська Ніла Вячеславівна – заступник начальника управління освіти;
Камініна Наталія Олексіївна – головний спеціаліст;
Ісаєва Вікторія Вікторівна – головний спеціаліст;
Гайнутдінова Тетяна Миколаївна – головний спеціаліст;
Скрипка Наталія Василівна – головний бухгалтер;
Іванова Ольга Альбертівна – завідувач методичного центру.

 

Освітня стратегія Комінтернівського району спрямована на забезпечення умов функціонування і розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, підвищення якості освітніх послуг з урахуванням демографічної ситуації відповідно до вимог суспільства, стану соціально-економічного розвитку, запитів громадян і потреб держави й району.

Освітню галузь району складають:
- 16 дошкільних навчальних закладів;
- 19 шкіл комунальної форми власності: 4 гімназії, 1 ліцей, 2 спеціалізовані школи, 1 НВК «Дитячий садок-школа», 11 загальноосвітніх шкіл;
- 3 позашкільні навчальні заклади;
- 2 приватні навчальні заклади.

В останні роки в усьому світі особлива увага приділяється забезпеченню прав дітей на здобуття освіти: вносяться зміни в освітні системи, створюються умови, які дають дітям змогу розвиватися творчими особистостями, рости здоровими, захищеними від будь-яких форм насильства, з почуттям гідності.

Одним із показників ефективності освітянської діяльності, зокрема роботи з обдарованими дітьми, є результативність участі учнів у різноманітних інтелектуальних, творчих, спортивних заходах, що забезпечує їм можливість для самореалізації та самовдосконалення.

Система роботи з обдарованими дітьми, що склалася в районі, орієнтується на вирішення проблеми особистісного розвитку обдарувань і досягнення успіху окремою дитиною у вибраному напрямі навчальної діяльності.

Для забезпечення методичного супроводу щодо виявлення й розвитку обдарувань була розроблена модель визначальних інноваційних методів, прийомів, за якими виявляються й розвиваються здібності дитини з дитячого садочка до закінчення школи й вступу до вищого навчального закладу.

Створено цілісну ефективну систему вияву і професійного методичного й педагогічного супроводу обдарованих дітей на дошкільний та шкільний періоди навчання.

                                                          

Кількість нагород, отриманих учнями Комінтернівського району, за результатами участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін:

 Кількість нагород, отриманих учнями Комінтернівського району, за результатами участі у Всеукраїнському конкурсі-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України:

За останні три роки учні ЗНЗ району завоювали 104 перемоги в олімпіадах, МАН і предметних інтелектуальних турнірах Всеукраїнського рівня (2009-2010 – 35, 2010-2011 - 36, 2011-2012 - 33). 

 На визначення нових стратегій розвитку освіти суттєво впливає кадрове забезпечення.

Від майстерності педагога, його професійної компетентності, культури залежить успішна реалізація освітньої політики району.

Реалізацію завдань освіти та виховання в навчальних закладах району здійснюють 2312 працівників, з них 1352 педагогів:

62 % є спеціалістами вищої та першої кваліфікаційної категорії;

21 % мають педагогічні звання “старший учитель”, “учитель-методист”, “вихователь-методист” та “керівник гуртка-методист”;

6,9 % - молоді спеціалісти.

У районі практично відсутня потреба в педкадрах. Існуючі вакансії закриваються за рахунок прибуття молодих спеціалістів.

 

Участь у фахових конкурсах «Учитель року» та «Вихователь року» дає можливість педагогам наглядно продемонструвати свій професійний рівень, загальну культуру та педагогічний досвід. Ці заходи спрямовано на виявлення та підтримку творчої праці педагогічних працівників, підвищення їх професійної майстерності, популяризацію педагогічних досягнень.
Про зростання професійної компетентності педагогів навчальних закладів району свідчать перемоги у міських та обласних професійних конкурсах.
                         

                                        

В районі визначено методичну проблему «Створення ефективної системи інформаційної, методичної, психологічної підтримки педагогічних кадрів району через використання ресурсів технологічно-мобільного, інноваційного освітнього середовища» та пріоритетні напрями  науково – методичної роботи методичного центру:

 
 

•    підвищення професійної компетентності педагогічних працівників з питань забезпечення якості освіти;

•    упровадження особистісно орієнтованих методів і форм організації навчально-виховного процесу, комп’ютерно-орієнтованих технологій;

•    забезпечення організаційно-методичного супроводу впровадження програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;

•    забезпечення організаційно – методичного супроводу впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі»;

•    трансформація наукових ідей у педагогічну практику;

•    науково-методичне забезпечення розвитку навчальних закладів;

•    вивчення, узагальнення та поширення ефективного педагогічного досвіду;

•    сприяння соціалізації педагогів і учнів в умовах інформаційного суспільства;

•    проведення моніторингових досліджень якості освіти, ефективності та результативності діяльності навчальних закладів району.

 

Адреса: 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 94, тел. 737-23-14, 737-21-47, 737-22-90, 737-25-72.

  

Офіційний сайт управління освіти адміністрації Комінтернівського району Харківської міської ради  -                                                                       kominternovskiy-ruo.edu.kh.ua

 

                                                             

 

 

Перейти вгору Share/Save/Bookmark