Найбільш читанеКарта сайту

Управління освіти адміністрації Комінтернівського району Харківської міської ради

Теги: Комінтернівський

  Комінтернівський район міста Харкова в системі освітнього мегаполісу зберігає своєрідність та неповторність власної освітньої моделі, створеної на основі значного досвіду та інноваційних пошуків.

 

Офіційний сайт Управління освіти адміністрації Комінтернівського району Харківської міської ради   

kominternovskiy-ruo.edu.kh.ua

Керівний склад управління освіти адміністрації Комінтернівського району Харківської міської ради :
Пилаєва Тетяна Вячеславівна – начальник управління освіти;

Чернігівська Ніла Вячеславівна – заступник начальника управління освіти;
Камініна Наталія Олексіївна – головний спеціаліст;
Ісаєва Вікторія Вікторівна – головний спеціаліст;
Гайнутдінова Тетяна Миколаївна – головний спеціаліст;
Скрипка Наталія Василівна – головний бухгалтер;
Іванова Ольга Альбертівна – завідувач методичного центру.

 

Освітня стратегія Комінтернівського району спрямована на забезпечення умов функціонування і розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, підвищення якості освітніх послуг з урахуванням демографічної ситуації відповідно до вимог суспільства, стану соціально-економічного розвитку, запитів громадян і потреб держави й району.

Освітню галузь району складають:
- 16 дошкільних навчальних закладів;
- 19 шкіл комунальної форми власності: 4 гімназії, 1 ліцей, 2 спеціалізовані школи, 1 НВК «Дитячий садок-школа», 11 загальноосвітніх шкіл;
- 3 позашкільні навчальні заклади;
- 3 приватні навчальні заклади.

В останні роки в усьому світі особлива увага приділяється забезпеченню прав дітей на здобуття освіти: вносяться зміни в освітні системи, створюються умови, які дають дітям змогу розвиватися творчими особистостями, рости здоровими, захищеними від будь-яких форм насильства, з почуттям гідності.

Одним із показників ефективності освітянської діяльності, зокрема роботи з обдарованими дітьми, є результативність участі учнів у різноманітних інтелектуальних,творчих, спортивних заходах, що забезпечує їм можливість для самореалізації та самовдосконалення.

     Спортивно-масова робота Одним  із  пріоритетних  напрямків  роботи  управління    освіти  є  створення умов для збереження фізичного здоров'я учнів,залучення їх до систематичнихзанять фізичною культурою та спортом.  Протягом  останніх  трьох  років  всіма  видами  оздоровчої  та  спортивно-масовоїроботи було охоплено:
у шкільних змаганнях – 8760 (83%) учнів;
у районних – 2858 (78%) учнів;
у міських - 664 (75%) учнів;    
в обласних - 42 (71%) учні.
     Учні  навчальних  закладів  району  беруть  активну  участь  у  міських, обласних, всеукраїнських етапах змагань, де посідають призові місця. 
 

У  міському  огляді-конкурсу  на  визначення  кращого  загально-освітнього навчального  закладу  міста  з  організації  роботи  з  допризовною  молоддю  та військово-патріотичного  виховання  підростаючого  покоління  ІІ  місце  виборов колектив ХГ № 46 ім. М.В.Ломоносова  (директор Сєдова Т.Д.). 

Система роботи з обдарованими дітьми, що склалася в районі, орієнтується на вирішення проблеми особистісного розвитку обдарувань і досягнення успіху окремою дитиною у вибраному напрямі навчальної діяльності.

Для забезпечення методичного супроводу щодо виявлення й розвитку обдарувань була розроблена модель визначальних інноваційних методів, прийомів, за якими виявляються й розвиваються здібності дитини з дитячого садочка до закінчення школи й вступу до вищого навчального закладу.

Створено цілісну ефективну систему вияву і професійного методичного й педагогічного супроводу обдарованих дітей на дошкільний та шкільний періоди навчання.


Кількість нагород, отриманих учнями Комінтернівського району за результатами участі в ІІ (обласному) та ІІІ (Всеукраїнському) етапах МАН:

Кількість нагород, отриманих учнями Комінтернівського району, за результатами участі у ІІІ (обласному) та ІУ (Всеукраїнському) етапах Всеукраїнських олімпіад:

За останні чотири роки учні ЗНЗ району завоювали 104 перемоги в олімпіадах, МАН і предметних інтелектуальних турнірах Всеукраїнського рівня. 

 На визначення нових стратегій розвитку освіти суттєво впливає кадрове забезпечення.

Від майстерності педагога, його професійної компетентності, культури залежить успішна реалізація освітньої політики району.

Реалізацію завдань освіти та виховання в навчальних закладах району здійснюють 2257 працівників, з них 1328 педагогів:

62 % є спеціалістами вищої та першої кваліфікаційної категорії;

21 % мають педагогічні звання “старший учитель”, “учитель-методист”, “вихователь-методист” та “керівник гуртка-методист”;

6,9 % - молоді спеціалісти.

У районі практично відсутня потреба в педкадрах. Існуючі вакансії закриваються за рахунок прибуття молодих спеціалістів.

 

Позашкільна  освіта  є  невід’ємною  складовою  неперервної освіти, яка спрямована на розвиток творчих, інтелектуальних, духовних і фізичних  здібностей  та  обдарувань  дітей,  відіграє  важливу  роль  у професійному визначенні учнівської молоді. 

 

У  системі  освіти  Комінтернівського  району    функціонує  3  позашкільні  навчальні  заклади  (Станція  юних  техніків  №  3,  Центр дитячої  та  юнацької  творчості  №  4,  Дитячо-юнацька  спортивна  школа  № 6).  Три  дитячих  колективи  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  №  4 мають звання «Зразковий художній колектив»:

 -  ансамбль сучасного танцю «Конфетті», керівник Грібова Г.А;

 -   музично – драматичний театр «Колібрі», керівник Нестерцова О.Ю.; 

 -   хореографічний  колектив  «Школа  естрадного  танцю  «Капітан Джексон», керівник Лебединська Н.В.   

 

Участь у фахових конкурсах «Учитель року» та «Вихователь року» дає можливість педагогам наглядно продемонструвати свій професійний рівень, загальну культуру та педагогічний досвід. Ці заходи спрямовано на виявлення та підтримку творчої праці педагогічних працівників, підвищення їх професійної майстерності, популяризацію педагогічних досягнень.
Про зростання професійної компетентності педагогів навчальних закладів району свідчать перемоги у міських та обласних професійних конкурсах.

 


Зміст методичної роботи направлено на реалізацію методичної проблеми «Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників району в умовах модернізації освітнього простору» та основних завдань:

• забезпечити  якісний  організаційно-методичний  супровід упровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти;

• забезпечити  науково-методичний  супровід дошкільної освіти в умовах  упровадження  Програми виховання та навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» та Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»;

• створення оптимальних умов для організації неперервної освіти педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів;

• активізувати процеси впровадження в навчальних закладах інноваційних педагогічних технологій, що спрямовані на розкриття інтелектуальних, творчих здібностей дитини, на задоволення її потреб у самовдосконаленні; 

• забезпечити розвиток системи профільного навчання шляхом впровадження різних форм організації профільного навчання в старшій школі та якісної допрофільної підготовки; 

• організаційно-методичний супровід учнівських олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  учнів-членів МАН, турнірів різних рівнів, інших конкурсів;

• забезпечення умов для ефективної взаємодії ЗНЗ та ВНЗ щодо розвитку обдарованості учнівської молоді;

• забезпечити розвиток системи виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних та громадянських цінностей, приділяючи в рік святкування 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників особливу увагу формуванню у молоді шанобливого ставлення до пам’яті про Перемогу і ветеранів Великої Вітчизняної війни; 

• сприяти розгортанню діяльності учнівського самоврядування, координувати взаємодію учасників навчально-виховного процесу та представників громадськості щодо реалізації учнівських ініціатив; 

• спрямовувати діяльність методичного центру  на удосконалення системи роботи з поширення досвіду навчальних закладів з міжнародного співробітництва;

• посилення уваги щодо системного виявлення, вивчення, узагальнення та поширення ефективного педагогічного досвіду;

• координувати діяльність та розвиток мережі Шкіл сприяння здоров’ю; 

• забезпечувати інформаційну підтримку навчально-виховного процесу за рахунок модернізації діяльності шкільних бібліотек та використання сучасних інформаційних технологій; 

• забезпечувати якість та доступність психологічних послуг усім учасникам навчально-виховного процесу; 

• активізувати роботу щодо охоплення дітей позашкільною освітою, приділяючи особливу увагу дітям пільгових категорій та учням девіантної поведінки; 

• забезпечити функціонування єдиного освітнього інформаційного середовища, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес та подальшу інформатизацію управлінських процесів шляхом запровадження програмного комплексу «Україна. ІСУО».

 

 

Підвищенню професійної майстерності, компетентності педагогічних працівників, виявленню та підтримці творчо працюючих учителів і вихователів,  популяризації їх педагогічних здобутків сприяло проведення традиційних районних турів міських та обласних конкурсів професійної майстерності «Учитель року», «Вихователь року». 

 

2012 рік

Міський рівень

Переможець міського професійного конкурсу «Учитель року» номінації «Етика» - Зірка Тетяна Сергіївна, учитель  Харківського

 технічного ліцею №173 Харківської міської ради Харківської області

 

Обласний рівень

Номінація «Російська мова та література» - Демиденко Людмила Михайлівна, учитель Харківської гімназії №82 Харківської міської ради Харківської області

 

2013 рік


Міський рівень
Переможець міського професійного конкурсу «Учитель року» номінації «Російська мова» - 
Кругова Ольга Миколаївна, учитель Харківської гімназії №82 Харківської міської ради Харківської області

 

Обласний рівень

Лауреат номінації «Іноземна мова (французька)» - Грінченко Олена В`ячеславівна, учитель Харківського навчально-виховного комплексу №112 Харківської міської ради Харківської області

 

2014 рік

Переможець міського професійного конкурсу «Учитель року» номінації «Директор школи» - Сєдова Тетяна Дмитрівна, директор Харківської гімназії №46 ім. М.В. Ломоносова Харківської міської ради Харківської області, лауреат обласного туру всеукраїнського конкурсу  «Учитель року» номінації «Директор школи» - Сєдова Тетяна Дмитрівна, директор Харківської гімназії №46 ім. М.В. Ломоносова Харківської міської ради Харківської області

 

Переможець міського професійного конкурсу та обласного туру всеукраїнського конкурсу«Учитель року» номінації «Географія» - Лунячек Наталя Олександрівна, учитель Харківського технічного ліцею №173 Харківської міської ради Харківської області

 

 

 

 

 

Адреса: 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 94, тел. 737-23-14, 737-21-47, 737-22-90, 737-25-72.

  

Офіційний сайт управління освіти адміністрації Комінтернівського району Харківської міської ради  -                                                                       kominternovskiy-ruo.edu.kh.ua

 

                                                             

 

 

 

Перейти вгору Share/Save/Bookmark