Picture of Світлана Міщенко
03.04.2012
Автор Світлана Міщенко - вівторок 3 квітня 2012 05:11
 
Дистанційна освіта - це форма навчання, рівноцінна з очною, вечірньою, заочною та екстернатом, що реалізується, в основному, за технологіями дистанційного навчання. Незначна за часом та обсягом частина навчального процесу дистанційної освіти може здійснюватись за очною формою (складання іспитів, практичні, лабораторні роботи тощо). Кількісні та змістовні показники цієї частини залежать від напрямку підготовки (предмета, що вивчається) та етапу розвитку дистанційної освіти.
Picture of Світлана Міщенко
Тьютор
Автор Світлана Міщенко - середа 18 квітня 2012 02:32
 
Тьютор - це викладач-консультант, який контролює навчальний процес у дистанційній формі й виконує одночасно функції вчителя, консультанта й організатора (менеджера) навчального процесу.