Picture of Світлана Міщенко
03.04.2012
by Світлана Міщенко - Tuesday, 3 April 2012, 05:11 pm
 
Дистанційна освіта - це форма навчання, рівноцінна з очною, вечірньою, заочною та екстернатом, що реалізується, в основному, за технологіями дистанційного навчання. Незначна за часом та обсягом частина навчального процесу дистанційної освіти може здійснюватись за очною формою (складання іспитів, практичні, лабораторні роботи тощо). Кількісні та змістовні показники цієї частини залежать від напрямку підготовки (предмета, що вивчається) та етапу розвитку дистанційної освіти.
Picture of Світлана Міщенко
Тьютор
by Світлана Міщенко - Wednesday, 18 April 2012, 02:32 pm
 
Тьютор - це викладач-консультант, який контролює навчальний процес у дистанційній формі й виконує одночасно функції вчителя, консультанта й організатора (менеджера) навчального процесу.