Займенник як самостійна частина мови
(ЗСЧМ)

 
 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key
 
 

Дистанційний курс "Займенник як самостійна частина мови" призначений для учнів 6 класу і розроблений відповідно до чинної програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання, затвердженої Міністерством освіти і науки України листом №1/11-6611 від 23.12.2004.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key