Лексикологія і фразеологія
(ЛФ)

 
 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key
 
 

Дистанційний курс для 5 класу «Лексикологія. Фразеологія» розроблений відповідно до чинної програми для загальноосвітніх навчальних закладів, з російською мовою навчання, затвердженої Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-6611 від 23.12.2004 р.)
Курс «Лексикологія. Фразеологія» має сприяти засвоєнню учнями лексики рідної мови відповідно до норм сучасної української літературної мови, формувати вміння й навички доречно й пра¬вильно вживати слова в мовленні з урахуванням їхніх стилістичних особливостей; збагачувати словниковий запас школярів.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key