Греція в ІІ – першій половині І тисячоліття до н.е.
(Греція)

 
 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key
 
 

Тема "Греція в ІІ – першій половині І тисячоліття до н.е." є загальною складовою навчальної програми "Історія України. Всесвітня історія (інтегрований курс) 6 клас".

Ця тема важлива для опанування й розуміння історичного шляху давньогрецького народу, створення ним державності. Саме історія формування держави в Давній Греції дає нам перший в світовій історії приклад побудови держави на засадах демократії. Порівняння двох полісів, Афін та Спарти, показує, як в подібних умовах на одному ґрунті можуть розвинутись зовсім різні держави, з різними цінностями та цілями. Це дає змогу зробити висновок, що розвиток суспільства та держави багато в чому залежить від самих людей, громадян держави.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key