"Nature and weather", 5 клас (Буленко О.О.)
("Nature and weather", 5 кл)

 
 This course requires an enrolment key
 
 

Курс за темою «Nature and weather» розроблено згідно з «Програмою для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови 1-11 класи». Мета курсу враховує державний статус української мови, здатність предмета справляти різнобічний навчальний, розвивальний і виховний вплив на учнів. Навчальний матеріал підібрано відповідно до вікового рівня учнів. Дидактичний матеріал відповідає принципу взаємозв’язку навчання, виховання і розвитку, зумовлює систематичне й різнобічне збагачення мовлення учнів лексичними й граматичними засобами, удосконалення мовних і мовленнєвих вмінь. Особливістю змісту пропонованого курсу є використання внутрішньо предметних зв’язків: лексикології і граматики. У поданій розробці передбачається цілеспрямоване використання мовних понять, явищ, норм у тестах, сконструйованих реченнях, що забезпечує формування вмінь і навичок.


Інструктивно -методичні рекомендації
щодо опанування дистанційним курсом
Вміння розмовляти та розуміти англійську мову – ознака культурної, освіченої людини. Ви повинні накопичувати свої знання, отримані в школі, щоб потім на практиці їх застосовувати.
Отже, вчіть слова та правила – і будете освіченими людьми.
Для кращого засвоєння навчального матеріалу, для зручності користування поданим курсом дотримуйтесь таких рекомендацій.

Ознайомся з темою та метою уроку;
- уважно прочитай теоретичний матеріал і зверни увагу на нові лексичні одиниці та словосполучення, познайомся з правилами вживання кількісних та порядкових числівників, зверни увагу на особливості вживання прийменників, вироби вміння застосовувати їх на практиці, познайомся з модальним дієсловом «should», розвивай логічне мислення, пам’ять, зв’язне мовлення.
- переглянь презентацію, яка містить цікавий додатковий матеріал, розглянь схеми, таблиці, якщо матеріал виявиться складним, повернись до теоретичної частини і з’ясуй ще раз найважливіше;
- виконай практичні завдання, які допоможуть тобі правильно писати слова та словосполучення, навчать тебе застосовувати теоретичний матеріал на практиці;
- перевір свої знання за допомогою тестів, знайди свої помилки на вивчені правила і за потреби звернися ще раз до теоретичного матеріалу.

This course requires an enrolment key