«Додатні та від’ємні числа. Координатна пряма, координати точки. Модуль числа Протилежні числа. Раціональні числа. Додавання та віднімання раціональних чисел. ( Томах С.В.)
(«Додатні та від’ємні числа. Координатна пряма, координати)

 

Матеріал курсу базується на Державному стандарті базової повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392
Відповідно дододатку 2 до Державного стандарту "Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів" ( ІV. Освітня галузь "Математика", основна школа ) учні повинні знати і розуміти, що таке натуральне, ціле, раціональне ...число та числові множини...,уміти порівнювати числа, округлювати їх, виконувати арифметичні дії над раціональними числами та над їх наближеними значеннями,зображувати числа точками на координатній прямій.