Travelling (Івасішина С.В.) ІІ місце - 2017 рік
(Travelling)

 
 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key
 
 

Дистанційний курс «Подорож» розрахований для роботи з учнями 6 класів із поглибленим вивченням англійської мови і відповідає вимогам «Навчальної програми з іноземних мов (англійська) для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов». Дистанційний курс створений за принципом комунікативної спрямованості навчання, формує в учнів навички комунікативної компетенції на основі взаємопов’язаного мовленнєвого, соціокультурного і мовного розвитку відповідно до їхніх вікових особливостей на базі реальних комунікативних ситуацій в усіх видах мовленнєвої діяльності. Автентичний матеріал підібрано з урахуванням рівня мовленнєвої компетенції учнів з іноземної мови. Використання Інтернет ресурсів, робота із словниками, довідковою літературою дає змогу учням розвивати навички самостійної пошукової роботи. Опанувавши курс, учні навчаться розповідати про туризм, висловлюючи своє ставлення до нього та аналізуючи досвід власного подорожування; дискутувати щодо різних видів туризму, відстоюючи свою думку з її чіткою аргументацією; знаходити рішення проблем під час подорожей; поглиблять знання із історії та культурної спадщини життя людей країн, мова яких вивчається.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key