Створення та опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора (Троненко Н.Г.) І місце - 2017 рік
( Створення та опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора)

 
 This course allows guest users to enter
 
 

Дистанційний курс з інформатики
Тема: "Створення та опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора"
7 клас, 8 уроків

Курс за темою «Створення та опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора» розраховано на вивчення інформатики в 7-х класах в обсязі 1 година на тиждень, що відповідає діючій навчальній програмі «Інформатика» 5–9 класи загальноосвітніх навчальних закладів (для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах), затверджена наказом МОНУ від 02.02.2016 № 73.

Основне завдання курсу – формування початкових уявлень, умінь та навичок за темою «Створення та опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора», необхідних для ефективного використання у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті.

Дистанційний курс містить:
1. Електронні таблиці та їх об’єкти.
2. Введення та редагування даних
3. Формати даних та форматування таблиць
4. Виконання обчислень у табличному процесорі Excel
5. Виконання обчислень у табличному процесорі Excel
6. Копіювання та переміщення формул. Модифікація формул
7. Використання вбудованих формул
8. Розв’язування задач засобами табличного процесора
Розроблений дистанційний курс допоможе учням 7 класів самостійно працювати в умовах відкритої системи освіти, використовуючи ресурси інформаційно-навчального середовища системи освіти регіону, а батькам та вчителям-тьюторам ефективно їх супроводжувати.

This course allows guest users to enter