«Бази даних. Системи управління базами даних» (Комір Д.Є.) ІІ місце - 2017 рік
(Бази даних.)

 
 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key
 
 

Курс «Бази даних» за програмою Міністерства освіти і науки України «Інформатика 10-11» вивчається в профільній школі на рівні «Стандарт» в 11 класі. Вивчення систем управління реляційними БД, застосування прикладного програмного забезпечення в діловодстві, формування стійких навичок роботи з базами даних для організації ділової, фінансової та офісної інформації. Тематика занять Заняття 1. Бази даних. Моделі БД. Заняття 2. Моделі даних (моделі даних; ієрархічна, мережева та реляційна моделі даних; схема відносини). Заняття 3. Проектування реляційних БД. Заняття 4. Введення в системи управління базами даних. Функції та структура СУБД. Заняття 5. Створення БД в програмі MS Access. Заняття 6. Запити в СУБД Access. Заняття 7. Форми в СУБД Access. Заняття 8. Звіти в СУБД Access.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key