Окисно-відновні реакції і електрохімічні процеси (Кічата О.Є.) І місце - 2016 рік
(Окисно-відновні реакції і електрохімічні процеси (Кічата О.Є.))

 
 This course allows guest users to enter
 
 

Дистанційний курс «Окисно-відновні та електрохімічні процеси»
.
призначений для учнів 9-х класів з поглибленим вивченням хімії.
Курс складено за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням хімії, авторів Н. Буринська, Л. Величко та ін., з урахуванням інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін (Лист МОН № 1/9-426 від 01.06.2012)


За цією темою учні повинні опанувати:.

 • ступінь окиснення елемента;
 • окисно-відновні реакції та процеси окиснення та відновлення;
 • найважливіші окисно-відновні реакції; роль окисно-відновних процесів у житті людини;
 • поняття про окисники та відновники; залежність окисно-відновних властивостей речовин від ступеня окиснення елементів;
 • поняття про електроліз як окисно-відновний процес; закономірності електродних процесів та застосування електролізу;
 • закони Фарадея;
 • поняття про електродний потенціал, гальванічний елемент і принцип його роботи;
  навчитися:.
  • наводити приклади окисників, відновників, речовин із окисно-відновною подвійністю, окисно-відновних реакцій, хімічних джерел струму;
  • складати рівняння окисно-відновних реакцій;
  • пояснювати суть електродного потенціалу, електролізу, роботу гальванічного елемента, закони Фарадея;
  • обґрунтовувати склад продуктів окисно-відновних процесів, застосування електролізу;
  • обчислювати масу речовин (об'єм газу), що виділяються на електродах, силу струму і час електролізу.
   Курс складається із 8 занять поділених на 2 модулі:
    1. Окисно-відновні реакції.
     2. Електрохімічні процеси.
      Кожний урок містить теоретичний матеріал, презентацію, приклади розв’язання задач, набір завдань для самоконтролю, практичні завдання.
       Кожний модуль закінчується підсумковим тестуванням.
        Весь курс закінчується контрольним тестом.
         Вимоги до навчального рівня підготовки учнів:
         вміння пояснювати залежність властивостей елементів та їхніх сполук від електронної будови атомів, визначати ступені окиснення елементів у сполуках за їх формулами, користуючись поняттям електронегативність, складати хімічні формули сполук за ступенями окиснення елементів.
          Даний курс є цікавим не лише для учнів природничого профілю навчання, а й для тих, хто готується до олімпіад з хімії та працює у Малій академії наук України.

          This course allows guest users to enter