«Я і світ» (Таболіна Л.В.)
( «Я і світ»)

 

Тема «Я і світ» дистанційного курсу з української літератури у 6 класі важлива для опанування й усвідомлення знань про долю письменників Станіслава Чернілевського, Ірини Жиленко, Емми Андієвської, Ігоря Калинця, засвоєння у повному обсязі програмових творів з української літератури.

Курс розрахований на:
- визначення ідейно-тематичного спрямування, з’ясування значення художніх особливостей, аналізу основних мотивів творів;
- сприйняття краси й оригінальності поезій та казок-притч;
- коментування їхнього змісту, художніх засобів у них, усвідомлення ідейно-художньої цінності літератури;
- висловлення власних роздумів щодо морально-етичних цінностей людини;
- застосування умінь творчо мислити, бачити красу навколо себе, цінувати доброту, дружбу, а також силу художнього слова.

Практичне застосування матеріалу:
Структура і зміст поданої теми цілком відповідають вимогам чинної навчальної програми зі шкільного курсу «Українська література, 6 клас».
Структурно-змістова простота зумовлюють необмеженість можливостей практичного використання матеріалів як для самостійного опрацювання учнями 6 класу відомостей про життя і творчу спадщину письменників Станіслава Чернілевського, Ірини Жиленко, Емми Андієвської, Ігоря Калинця, так і роботи під керівництвом учителя, для підготовки до уроку, поточного тестування, співбесіди.

Загальний обсяг витрат часу на вивчення курсу - 8 годин.

Основними елементами дистанційного курсу є:
- 8 занять, які містять теоретичний матеріал;
- інтерактивні ігри на порталі LearningApps.org;
- комплект тестових завдань (для самоконтролю за якістю отриманих знань та контрольні);
- тематичний глосарій;
- методичні рекомендації для учнів.