Вивчення основ програмування з використанням об’єктно-орієнтованих технологій (Шакуров Є.О.) ІІ місце - 2015 рік
(Вивчення основ програмування з використанням об’єктно-орієнтованих технологій)

 
 This course allows guest users to enter
 
 

Дистанційний курс «Вивчення основ програмування з використанням обьєктно-орієнтованих технологій» розрахований на використання в практиці дистанційного навчання,для якісної підготовки учнів з теми «Алгоритмізація та програмування» за новою програмою у 5-7 класах, підготовки учнівдо турнірівіолімпіад.

Запропонований дистанційний курс допоможе сформуватив учнівтеоретичних знань з основ алгоритмізації та програмування, вмінню створювати програми-проекти та використовувати їх привирішенні завданьвнавчальної та позанавчальної діяльності.

Запропонований дистанційний курс може бути використаний в практичній діяльності вчителів інформатики.

1

This course allows guest users to enter