Загадкова й славна давнина України. 6 клас (Ковалевська Л.В.) ІІ місце - 2015 рік
(ЗСДУ6)

 
 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key
 
 

Курс передбачає на вивчення теми 10 годин (по 2 години на тиждень), що відповідає чинній програмі з української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Структура курсу включає рекомендації щодо вивчення теми для вчителя й для учнів, теоретичний матеріал, хрестоматію, словник (глосарій), презентації, відео- та аудіоматеріали, завдання для практичного виконання, тестові завдання для самоконтролю після кожної теми заняття та два підсумкові тести. Робота рекомендована для учнів 6 класу, учителів української мови та літератури. Мета дистанційного курсу: познайомити учнів з обрядовою поезією та її різновидами, календарними обрядами українців, колисковими піснями, специфікою пісень літературного походження; допомогти школярам аналізувати фольклорні твори, виокремлювати й пояснювати художні засоби, виховувати повагу до прадавніх вірувань наших предків, його поетичної спадщини, гордість за свій талановитий народ, плекати почуття любові до рідних, батьківщини.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key