Прислівник
(Прислівник)

 

Тема дистанційного курсу: «Прислівник» Мета: поглибити знання учнів про прислівник як самостійну незмінну частину мови, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити прислівники в тексті, їх характеризувати (визначати значення, синтаксичну функцію); ознайомити з розрядами прислівників за значенням, з основними способами творення прислівників, правилами їх наголошення, зі ступенями порівняння прислівників, формувати загальнопізнавальні вміння правильно писати прислівники з вивченими орфограмами.