Комп'ютерні мережі
(МК)

 
 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key
 
 

Дистанційний курс розроблено згідно з програмою інформатики для учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 година на тиждень, рекомендованою Міністерством освіти і науки України (автори — І.О. Завадський, Ю.О. Дорошенко, Ж.В. Потапова). Кількість годин, розподіл годин за темою «Комп’ютерні мережі», зміст та обсяг навчального матеріалу, а також назви і розподіл практичних робіт повністю відповідають програмі.
Наведений дистанційний курс відповідає структурі й змісту підручника «Інформатика. 9 клас» Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова та В.В. Шакотько, якому надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» згідно з наказом МОН №56 від 02.02.2009р.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key