Вищі спорові рослини. Голонасінні. 7 клас
(Вищі спорові рослини. Голонасінні. 7 клас)

 

Дистанційний курс «Вищі спорові рослини. Голонасінні.» відповідає державній навчальній програмі Міністерства освіти та науки України Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Біологія 7-11 класи Київ Ірпінь, 2006, який вивчається в 7 класі тема 2, 3 , на вивчення теми відводиться 5 та 4 годин, виконується 3 лабораторні роботи з Теми «Вищі спорові рослини»:
№ 12. Будова мохоподібних.
№ 13. Будова плавуна булавоподібного і хвоща польового.
№ 14. Будова щитника чоловічого, або чоловічої папороті.
та одна лабораторна робота з теми «Голонасінні»:
№ 15. Будова голонасінних рослин.
Перелік занять з теми:
Тема 2. Вищі спорові рослини.
1. Загальна характеристика вищих спорових рослин.
2. Мохоподібні.
Лабораторна робота № 12 «Будова мохоподібних».
3. Плауноподібні.Хвощеподібні.
Лабораторна робота № 13 «Будова плавуна булавоподібного і хвоща польового».
4. Папоротеподібні.
Лабораторна робота № 14 «Будова щитника чоловічого, або чоловічої папороті».
5. Значення вищих спорових рослин у природі та житті людини.
Тема 3. Голонасінні.
1. Загальна характеристика Голонасінних.
Лабораторна робота № 15 «Будова голонасінних рослин».
2. Середовище життя та пристосувальні риси будови Голонасінних.
3. Різноманітність рослин Голонасінних. Їхнє значення в природі та житті людини.
4. Узагальнення знань з теми «Вищі спорові рослини. Голонасінні».