Цикл уроків у 7 класі за темою "Будова речовини"
(Цикл уроків у 7 класі за темою "Будова речовини")

 
 This course requires an enrolment key
 
 

    Дистанційний курс « Будова речовини» для учнів 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.
        Дистанційний курс «Будова речовини» розрахований на вивчення фізики в 7-х класах загальноосвітніх навчальних закладах в обсязі 1 година на тиждень, що відповідає навчальній програмі (Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія. 7-11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005.) та обраного класу навчання. Мета дистанційного курсу – сформувати в учнів теоретичну базу знань за темою «Будова речовини», набути практичних вмінь та навичок щодо застосування отриманих знань під час розв’язування задач та виконання лабораторних робіт, передбачає розвиток, збагачення і поглиблення знань учнів про основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини, агрегатнi стани речовини, особливостi руху атомів i молекул речовини в різних агрегатних станах, густину речовини її формулу та означення, масу тіла та одиниці її вимірювання, явище дифузiї .

        This course requires an enrolment key