• Дистанційний курс призначений для вивчення учнями 8 класів теми «Відлуння епох в музичному мистетцві» першого розділу основної теми «Музичне мистецтво і сучасність». Уроки розроблено відповідно до навчальної програми з музичного мистецтва для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори: Б. Фільц, І. Бєлова, Г. Букреєва, М. Демчишин, Л. Масол, О. Мільченко, О, Павленко) з урахуванням рекомендацій, зазначених в пояснювальній записці до програми з «Музичного мистецтва»для 5-8 класів, а також рекомендації Міністерства освіти і науки України, викладені в навчально-методичному посібнику для вчителів «Уроки музичного мистецтва» для 7-8 класів (автор О.В. Корнілова).
 • Дистанційний курс призначений для вивчення теми у 7 класі. Курс містить біографічні дані композиторів-романтиків країн Європи, перелік їх творів. Показана роль окремих композиторів у розвитку романтичного напрямку у європейській музиці кінця XVIIIпочатку ХХ століття, зв'язок з іншими видами мистецтва.
  У курсі застосовується певні прийоми підвищення ефективності засвоєння матеріалу. Додані медіа-файли із музичними творами.

 • Дистанційний курс за темою «Жанри камерно-вокальної музики» враховує специфіку предмета, здатність предмета сприяти навчальному, розвивальному і виховному процесу. При його вивченні учні ознайомляться з жанрами камерно-вокальної музики, їх особливостями та розкриють основні поняття, розглянуть творчий шлях, біографію та музичну спадщину видатних композиторів, прослухають музичні твори згідно з програмою курсу, розвинуть уяву, пам'ять, творчі здібності, образне мислення.
 • Дистанційний курс «Типи музики» призначений для учнів других класів загальноосвітніх навчальних закладів, а також може бути використаний вчителями музичного мистецтва під час викладання теми «Подорож із піснею, танцем, маршем». Тематика курсу відповідає державній навчальній програмі з музичного мистецтва для учнів 2 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

 • Дистанційний курс "Жанри хорової музики" створений для учнів 6-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. Дистанційний курс створений відповідно до програми для 5-9 класів «Мистецтво» та спрямований на самостійне вивчення учнями теоретичного матеріалу, набуття практичних навичок і розвиток уміння інтерпретувати хорові твори різних жанрів, оцінювання здатності учнів використовувати отримані знання на практиці.


 • музыкаДистанционный курс
  «Профессиональная музыка»
  предназначен для учеников 5 классов и учителей музыкального искусства.
  Данный курс состоит из восьми занятий по теме «Профессиональная музыка» (5 класс II семестр). Содержание курса соответствует действующей программе для общеобразовательных учебных заведений «Музыкальное искусство» 5 – 7 классы. Курс включает в себя теоретический, музыкальный и иллюстративный материал, практические и тестовые задания разных типов.
 • Дистанційний курс з предмету „Музичне мистецтво” розроблено для 5-го класу за темою „Види музичного мистецтва. Професійна музика” відповідно до вимог нової програми Міністерства освіти і науки України «Музичне мистецтво» для 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Мета - організація роботи з учнями, які мають обмежені фізичні можливості або потребують підвищеної педагогічної уваги.

 • Курс "Взаємодія музики з іншими видами мистецтва" включає 8 занять, кожне з яких складається з теоретичної та практичної частин, в яких викладений навчальний матеріал, слухання музики, музичний словничок, хоровий спів та контрольні тести після кожного уроку. Курс розрахований для учнів 5 класу.
 • Дистанційний курс «Музичне мистецтво» призначений для вивчення учнями 5 класів теми року «Види музичного мистецтва» першого розділу «Музика як вид мистецтва».
  Уроки розроблено відповідно до нової навчальної програми Міністерства освіти і науки України для загальноосвітніх навчальних закладів, підручника «Музичне мистецтво. 5 клас».