• Технології виготовлення запропонованої іграшки доступні для учнів 5-6-х класів, а також можуть бути використані учнями старших класів. Поряд з іншими методичними технологіями застосовано метод проектів, як система навчання, за якої учень здобуває знання у процесі планування і виконання завдань. Упровадження досвіду спрямоване на формування ключових компетентностей молоді, а саме : уміння вчитися, соціально-трудову, інформаційну та полікультурну компетентність.
 • Тема "Паперова пластика" є загальною складовою навчальної програми "Основи дизайну та технології оздоблення виробів. 10 клас".
  Основною метою курсу є поглиблене вивчення видів та способів робіт з папером – найпростішим матеріалом для оздоблення. В рамках курсу розглядається найпоширеніші техніки виготовлення виробів декоративно-прикладного мистецтва з паперу. Кожній техніці відповідає окреме заняття, що складається з вивчення історії походження ремесла, детальним викладенням технології та практичною частиною з виготовленням виробу. Курс занять завершується блоком теоретичних питань для самоперевірки, що закріплює отримання знання.
 • Предмет: Технології
  Клас: 11
  Дистанційний курс розроблено до інваріантної складової та базового модуля «Проектні технології у перетворюючій діяльності людини».
  Результатом вивчення курсу «Технології» є оволодіння ключовими компетентностями, що складають основу соціалізації особистості.
 • Клас: 10
  Дисципліна: Технології
  Тема: Проектування як складова сучасного виробництва та життєдіяльності людини.